Witaj na stronie
MK SZKOLENIA
Dowiedz się więcej

OFERTA

Dofinansowane szkolenia dla firm z Dolnego Śląska do 80%Projekt jest realizowany w okresie od 01.11.2016 roku do 31.07.2019 roku. W momencie wydania wszystkich środków zaplanowanych w budżecie projektu na realizację usług rozwojowych w danym okresie rekrutacja zostaje zamknięta, dlatego warto się śpieszyć (liczy się kolejność zgłoszeń oraz kryteria preferencyjne, o których niżej).

Na Dolnym Śląsku dofinansowania na szkolenia dla firm w ramach Bazy Usług Rozwojowych są przyznawane w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich MMŚP i ich pracowników” (Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP” w ramach tzw. Podmiotowego Systemu Finansowania.

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z siedzibą w woj. dolnośląskim mogą pozyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe (czyli m.in. szkolenia i doradztwo). Wybór usług odbywa się tylko i wyłącznie za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych (BUR, dawniej znana jako rejestr RUR), która jest ogólnodostępną, bezpłatną bazą ofert usług rozwojowych: www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Szczegóły


Regulamin

Wniosek i załączniki do pobraniaW przypadku pytań prosimy o kontakt:
mkszkolenia@gazeta.pl oraz 605-539-276

Na dofinansowanie jakiej wielkości możemy liczyć?
- Dofinansowanie na 1 przedsiębiorstwo: 50 000,00 zł jako maksimum
- Maksymalne dofinansowanie 1 usługi dla 1 osoby: 5 000,00 zł
- Limit 1 wniosku/umowy o dofinansowanie dla 1 firmy
( dlatego warto się starać o maksymalną wysokość kwoty!
Później nie będzie już możliwości jej zwiększenia! )

Firma nie jest z Wrocławia? Nie ma problemu :)

W przypadku zainteresowania szkoleniami w innych miastach niż Wrocław, jeśli mają Państwo grupę > 5 - 6 osób chętnych na dane szkolenie, wykonamy dla Państwa szkolenie dedykowane w dowolnym miejscu na terenie województwa.

Podstawowy poziom dofinansowania dla:
1). małych przedsiębiorstw – to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro;
2). mikro przedsiębiorstw - to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro.
DOFINANSOWANIE WYNOSI 70%
Średnie przedsiębiorstwa - 50%
1* Jeżeli jednak twoi pracownicy mają ponad 50 lat, lub ich wykształcenie jest poniżej średniego, lub są osobami z niepełnosprawnością dotacja wynosi 80%
2* 70%, gdy jest przedsiębiorstwem wysokiego wzrostu (20% wzrost przychodów r/r)
Jak złożyć wniosek?
1. Zadzwoń do nas, spotkamy się ,omówimy potrzeby szkoleniowe, następnie:
2. Pomagamy pracodawcy wybierać usługi (szkolenia) zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych (jeszcze nie dokonujemy zapisu przez BUR! Należy je tylko wpisać we wniosek podając numer usługi)
3. Pracodawca (z pomocą MK Szkolenia ) składa wniosek o dofinansowanie do Operatora lub poprzez jego partnerów w swoim regionie.
4. Po akceptacji wniosku następuje podpisanie umowy i przekazanie promesy szkoleniowej ( obietnica pokrycia kosztów szkolenia w wysokości określonej w umowie).
5. Pracodawca zapisuje pracowników i/lub siebie na szkolenia na stronie BUR (z pomocą MK Szkolenia )
6. MK Szkolenia prowadzi szkolenia. Należy je później ocenić przez system BUR.
7. Następnie przedsiębiorca opłaca koszt usługi
8. i występuje do Operatora o refundację poniesionych kosztów po przedstawieniu dokumentów do rozliczenia tj. zaświadczenie o ukończeniu usługi rozwojowej zawierające nazwę przedsiębiorcy, imię i nazwisko uczestnika, datę i miejsce przeprowadzenia usługi, liczbę godzin usługi oraz zakres tematyczny; ankieta oceniająca usługę rozwojową z systemu BUR, zgodnie z Systemem Oceny Usług Rozwojowych; dowód księgowy za zrealizowane usługi rozwojowe np. faktura; potwierdzenie zapłaty za dowód księgowy

Wszystkie ceny odnoszą się do dedykowanych szkoleń zamkniętych dla grup nie mniejszych jak 4 osoby. W przypadku zamówienia dla grup z mniejszą ilością osób ceny za kurs są ustalane indywidualnie. Plan kursu / szkolenia może być zmieniony w zależności od potrzeb i możliwości uczestników.
W 2016 zrealizowaliśmy ponad 200 specjalistycznych szkoleń dla kilkudziesięciu firm.


Z przyjemnością informujemy że MK Szkolenia od dnia 18.10.2017 posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych w zakresie działania:

NIEPUBLICZNA PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO nr 146/2017 z dnia 18.X.2017 tym samym wszystkie nasze Zaświadczenia o ukończeniu kursu będą wydawane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2014r r. poz. 622).

MK Szkolenia pozytywnie przeszedł proces auditu certyfikacji i od dnia 10.11.2017 na podstawie Raportu-Nr: U1-A639816/B3/U/9001 spełnia założenia tz. Sprawdzenie i ocena stopnia spełnienia wymagań określonych w ISO 9001:2015.
Od 27.11.2017 ma prawo posługiwać się certyfikatem ISO 9001:2015 w zakresie usług szkoleniowych oraz projektowania szkoleń o numerze 001116084/1 który został wydany przez DEKRA Certification Sp. z o.o. – Plac Solny 20 – 50-063 Wrocław .

Załącznik nr 1: Wpis do ewidencji szkół
Załącznik nr 2: Certyfikat Jakości Usług
Załącznik nr 3: Polityka Jakości

Zapraszamy do współpracy.


Branża metalurgiczna

Kurs spawalnicze

Kursy księgowo kadrowe

Kursy kompetencji miękkich

Kursy jubilerskie

Kursy z branży motoryzacyjnej

Sprzedażowo - marketingowe

Kursy dla budownictwa

Kursy informatyczne

Kursy menagerskie i logistyczne

Kursy dla poligrafii

Inne

Dla uczniów szkół zawodowych i średnich

W ostatnich 3 latach realizowaliśmy rówież projekty z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Działania 10.3 i 9.5

O nas

Od ponad pięciu lat dostarczamy Państwu praktyczną wiedzę, oferując szeroką gamę szkoleń i kursów w zakresie wielu dziedzin, a także praktyczne warsztaty z obszarów zarządzania strategicznego oraz rozwoju wszelkich kompetencji biznesowych, zawodowych, osobistych i informatycznych.

Podstawą wszystkich naszych szkoleń jest profesjonalne badanie potrzeb przyszłych uczestników. Kładziemy nacisk na praktyczną przydatność proponowanych rozwiązań. Nasze kursy są postrzegane, jako użyteczne i cenne źródło wiedzy. Dają temu wyraz dotychczasowi Klienci, którzy chętnie powracają na nasze zajęcia bez względu na formułę: szkoleń zamkniętych, otwartych, konferencji czy warsztatów. Dbając o jak najwyższy standard oferowanych usług do ich realizacji dobieramy wyłącznie wysokiej rangi specjalistów.

Obecnie współpracujemy z liczbą ponad dwudziestu ekspertów, wśród których są: główni księgowi miedzynarodowych korporacji, doradcy podatkowi, radcy prawni, psycholodzy, inżynierowie, praktycy biznesu, programiści oraz informatycy.

Działamy na terenie Dolnego Śląska i przeprowadzamy kursy zamknięte u klientów lub wykorzystujemy różnorodne sale wykładowe w uznanych hotelach lub cenrach konefencyjnych.

MK Szkolenia
Marek Kliszcz

tel. 605-539-276
mkszkolenia@gazeta.pl

Bujwida 39a/10
50-368 Wrocław

Nr wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych
2.02./00113/2011

NIP 884-163-45-46